søndag 22. september 2013

Litt småundring på en søndag

Jeg tenker på meg selv som en undrende sjel. Det betyr at det dukker opp noen små stemmer i hodet mitt. Ikke av den typen som foreskriver menn i hvite frakker store mengder lithium, men en liten undrende stemme som spør "men hvorfor er det sånn", litt som Rumpnissene fra Ronja Røverdatter


Dagens undrende stemme dreier seg om sykkelhatende bilister. Tror dere virkelig på all den eder og galle dere spyr ut? Det er så mange meningsløse kommentarer og synspunkter at man må jo lure litt.

På et sosialt medium i dag dukket det opp en gammel klassiker fra tidligere i år.


Og det er da jeg griper meg i å tenke at hvis vi har mange slike bilister, ja da er det stusslig med allmennkunnskapen rundt omkring.

Det som virker så gjennomgående er at sånne som misliker syklister så intenst svelger disse argumentene rå. Spør dem om de faktisk har slått opp og sjekket hva bestemmelsen eller referansen sier så blir de svar skyldig.

La oss for ordens skyld ta en titt på "Trafikkreglene" § 12.4. Med "Trafikkreglene" snakker vi altså om:

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 21. mars 1986 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 2, § 4, § 6 og § 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 
Endringer: Endret ved forskrifter 22 jan 1988 nr. 109, 29 nov 1991 nr. 762, 6 sep 1996 nr. 853, 6 mars 1998 nr. 181, 26 juni 1998 nr. 611, 2 feb 2001 nr. 101, 14 des 2001 nr. 1413, 28 feb 2003 nr. 238, 22 april 2005 nr. 348, 8 feb 2008 nr. 116, 29 feb 2008 nr. 197, 7 des 2012 nr. 1160, 24 mai 2013 nr. 521.

Så hva sier egentlig forskriftens § 12.4? Jo, kort og greit følgende:

4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

Noen som ser noe om en syklist? Ikke? Kanskje ikke så rart, for dette er jo en bestemmelse som dekker forbikjøring av ethvert kjøretøy forbi et hvilket som helst annet kjøretøy. Ja, den gjelder når en bil kjører forbi en syklist - når forbikjøringen er et faktum - men pålegger ingen plikt for syklister om ikke å sykle to i bredden. Interessant nok innebærer det faktisk også at en bil i sakte fart må vike hvis den tas igjen av en syklist i høy fart. Det var kanskje en tankevekker....?

Det som kanskje er mer interessant er de øvrige bestemmelsene i § 12. 

2. ledd oppstiller plikter for den som skal kjøre forbi. Det påligger en høy aktsomhetsnorm for den som kommer bakfra i høyere fart og skal kjøre forbi. Bestemmelsen lyder:

2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
a)vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
b)den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
c)ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
d)det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.

I Vegvesenets fortolkning av trafikkreglene finner vi følgende utdrag:


Det er altså uten tvil den som foretar forbikjøringen som har det største ansvaret.

Den siste interessante biten er § 12.3:

3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.

Denne teksten ser jo relativt tilforlatelig ut. Inntil vi igjen konsulterer Vegvesenets fortolkning, merk spesielt avsnitt nr. to:Og dermed er vi tilbake til undringen - hvordan kan bilister så til de grader misforstå trafikkreglene? Her er det jo helt klart at § 12 ikke pålegger syklistene en plikt til å sykle pent og pyntelig "single file" i veikanten, men faktisk for bilister å utvise ekstrem aktsomhet når de foretar forbikjøring av syklister.

Som det heter så pent - "now that's food for thought".....


1 kommentar: