mandag 28. oktober 2013

Who died and made you king? Et betimelig spørsmål til NFIF

Fredag 18. oktober skrev jeg et innlegg (Er dette greit NFIF?) som en oppfølging av Frode Klevstuls innlegg Boycott Sentrumsløpet.

Noen dager senere står et intervju med Klevstul i Kondis.no Maner til boikott av lisensløp. Jeg stusset litt, for dette virket mye mildere i formen enn det som var publisert i Klevstuls innlegg. Dette følges opp av et motinnlegg samme dag fra NFIF der de imøtegår kritikken NIFIF med svar på lisenskritikken

Det viste seg at det hadde sin årsak at Klevstuls innlegg virket så dempet. I innlegget Call for boycott uncensored viser Klevstul hva han hadde godkjent for trykk hos kondis.no og hva kondis.no faktisk hadde trykket. Forskjellene er ikke store og iøynefallende, men nok til at budskapet endres fullstendig. I stedet for en flammende kritikk mot NFIF fremstår nå Klevstul som en småmisfornøyd mosjonist som synes det er så dyrt med disse lisenspengene.

Foreløpig siste kapittel kommer i Klevstuls innlegg Forbundet.

Det som slår meg i denne diskusjonen er hvordan NFIF oppnevner seg selv til konge og den som skal arrangere all friidrett, det være seg aktive løpere eller mosjonister. For de som husker saken rundt Holmestrand Maraton har dette vært forsøkt før. NFIF gikk hardt ut og ville stoppe løpet siden de mente at NFIF hadde eierskap til alle friidrettsarrangementer i Norge. Idrettsforbundet kom etter en tid med en pressemelding som var helt klinkende klar - NFIF kunne ikke kreve eierskap til frivillige arrangementer: Eierskap til arrangmenter

Det kna nå virke som om NFIF prøver en ny vri. De prøver seg ikke lenger på de frivillige arrangementene som ikke går gjennom klubb, men for alle arrangementer som går med klubb som arrangør, ja da SKAL alle deltagere løse lisens.

Hvis vi leser NFIFs tilsvar i Kondis (henvist over) blir følgende uttalt:

Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet. Det skal bli flere på kurs, det skal bli mer aktivitet for barn og unge, og arrangementene skal styrkes slik at tilbudet blir enda mer attraktivt. Forhåpentligvis vil det bidra til at enda flere får på seg løpeskoene og lever et aktivt liv. Noen mener sikkert fortsatt at det er feil at akkurat de skal bidra til dette, men vår oppgave som idrettsorganisasjon er å legge til rette for at alle bidrar der de kan, slik at vi sammen kan bli best mulig.

Dette ser jo flott og idealistisk ut, ikke sant? Men hvorfor skal det være mosjonistenes ansvar å bringe inn disse pengene?

Det NFIF i realiteten sier er at du SKAL melde deg inn i en klubb, ellers vil vi belaste deg på hvert eneste arrangement. Dette er nemlig løsningen NFIF har funnet. Hvis du melder deg inn i en klubb slipper du med helårslisens på 375,- og behøver ikke å betale enkeltlisens per løp.

Og dette er jo selvfølgelig fint, men ikke en løsning jeg er villig til å godta. En ting er at jeg får lavere lisens dersom jeg er medlem av en klubb, men det kommer jo tross alt noen kostnader på toppen av lisensen - lisen til NIF, medlemsavgift til klubben osv. Med lisensen til NFIF på toppen snakker vi fort 1,500 - 2,000 per år for å få lov til å ha denne berømmelige helårslisensen.

NFIF er selvfølgelig ikke dumme, og de er veldig flinke til å regne. Nok til å forstå at de færreste vil melde seg inn i en klubb for å få helårslisens. Dermed blir det engangslisens. Nå har riktignok maksimalsatsene blitt redusert, men dette endrer ikke prinsippet. Hvis vi tenker oss, nettopp, Sentrumsløpet, er lisensen satt til 40-50 kroner, litt avhengig av når du melder deg på. I år var det 7975 deltagere. La oss for diskusjonens skyld tenke oss en 50/50 splitt, der altså 4000 løpere ikke er tilknyttet en klubb. (Merk at jeg ikke aner om dette er en reell splitt, men brukes kun som illustrasjon.)  1800 deltagere er påmeldt per dags dato til en deltagerpris under 400, og dermed lisensavgift på 40,-. Med den samme 50/50 splitten har NFIF så langt tjent 40 * 900 = 36000 kroner. La oss anta at ytterligere 1800 vil melde seg på ut året. Det blir 36000 kroner til. Fra 1/1 2014 går startkontingenten opp til over 400,- noe som igjen gjør at lisensen kan økes fra 40 til 50 kroner. 10 kroner er kanskje ikke så mye, men hvis vi tenker oss at av de ca. 5000 resterende deltagerne (forutsetningen er altså  at halvparten av disse er altså ikke medlemmer av en idrettsklubb). Dette betyr altså en ytterligere inntjening på (50 * 2500) 125000. Dette bringer total ekstra inntjening for NFIF opp til 197000. Siden jeg ikke har kvalitetssikret tallene mine tillater jeg for et visst slingringsmonn, og realiteten blir da at NFIF får inn et sted mellom 150,000 og 200,000 i lisensinntekter.

Hvis vi gjør samme regnestykket med Oslo Maraton med sine 23453 deltagere (i 2013). I overkant av 17000 av disse løp 10 for Grete og halvmaraton, mens drøye 3000 løp helmaraton. Vi antar at de rundt 3000 som løp 3 KM, Barnas maraton og funksjonshemmede ikke er pålagt lisens. Dermed sitter vi igjen med 20000 løpere. Halvparten av disse er mosjonister og ikke tilknyttet en klubb. For enkelthets skyld deler vi dem i to like grupper, en gruppe betaler under 400 kroner på grunn av tidlig påmelding, mens den andre gruppen betaler over 400 kroner. Forskjellen er altså 40 eller 50 kroner i lisenspenger. 5000 løpere á 40 kr lisens = 200,000 kroner. 5000 løpere á 50 kr lisens = 250,000.

Plutselig har altså NFIF tjent rundt 600,000 kroner på to arrangementer. Ta det samme regnestykket på ethvert mosjonsløp som arrangeres av en idrettsklubb tilknyttet NFIF, og plutselig har NFIF tjent millionbeløp på personer de ikke representerer.

NFIF - vi har organisasjonsfrihet her i landet. Jeg MÅ ikke være medlem av NFIF, jeg MÅ heller ikke betale lisens til NFIF. Dere representerer ikke meg, og selv om dere har fine ambisjoner om hvorledes pengene skal brukes, så har jeg ikke noe ønske om å betale trenerutvikling gjennom mine mosjonsløp.

Mener dere at det er behov for å betale mer for trenerutvikling, da er den riktige måten å belaste deres medlemmer, ikke oss som ikke er medlemmer. Mener dere at arrangementet er blitt for dyrt og koster mer? Legg på deltageravgiften, men ikke som en skjult lisens.

Jeg tror det er viktig å få frem hovedpoenget - det er ikke kostnaden, men det at NFIF skal ha rett til å pålegge en lisensavgift på en deltager som ikke er medlem som er det vesentlige.

NFIF - who died and made you king?


9 kommentarer:

 1. NFIF har estimert med 5mill hvorav 2mill er ren netto inntekt fra lisensavgiften (ref. Finansavisen)....

  NFIFs kommunikasjonsrådgiver sier: "Noen mener sikkert fortsatt at det er feil at akkurat de skal bidra til dette, men vår oppgave som idrettsorganisasjon er å legge til rette for at alle bidrar der de kan, slik at vi sammen kan bli best mulig".
  Ja - jeg er blant de "noen som fortsatt mener det er feil" og jeg er derfor veldig enig i det du skriver avslutningsvis om at det er NFIFs påberopte rett til å lisensbelegge deltakerne som er det vi protesterer mot! Derfor boikotter jeg lisensløpene!

  SvarSlett
  Svar
  1. Som du skjønner deler jeg ditt syn fullt ut. NFIF har selvfølgelig rett i at de som idrettsorganisasjon skal sørge for best mulig tilrettelegging, men de tar seg vann over hodet når de hevder at de representerer alle og dermed kan kreve lisesnpenger også av utøvere som ikke har lubbtilhørighet. Det er en grunn til at man har dette skillet mellom aktive utøvere og mosjonister. Misforstå meg rett, jeg synes det er prisverdig at de vil sørge for breddeidrett, trenerutvikling osv, men dette gjelder ikke for meg. Derimot betaler jeg gjerne gjennom mine barns idrettsklubber, det er der en slik avgift hører hjemme.

   Slett
 2. Veldig bra innlegg!

  SvarSlett
 3. Enig i argumentasjonen og poenget her - og spørsmålet videre er om og hvordan det er mulig å få Forbundet til å komme med noen innrømmelser overhodet, altså innrømmelser som ikke allerede er kalkulert inn.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg mistenker det aldri vil komme. Saken rundt Holmestrand Maraton viser med all tydelighet at forbundet er ute etter en ting, og det er penger. Det sier seg selv at når statsbudsjett, tippingpenger og ordinære medlemsavgifter er brukt opp, da gjenstår en melkeku, og det er middelmådige mosjonister som meg selv. Jeg synes denne kommentaren til Blodsmaks innlegg viser hvor langt ute på jordet forbundet er: http://blodsmak.no/2013/10/interessant-om-lisenser-norges-friidrettsforbund-kondis-sensur-og-boikott/#comment-1663

   Slett
 4. Nok et veldig bra innlegg i denne saken!

  SvarSlett
 5. Argumentasjonen din er veldig bra, enig i alt du skriver. Og du må huske på at du kun har regnet på dem som betaler engangslisens. Den halvparten av deltagerne som du ikke har tatt med har jo faktisk betalt nesten fire hundre kroner for å slippe denne lisensen, så selv om alle som løper sentrumsløpet også er med på Oslo Maraton snakker vi jo her om en inntekt på 3 750 000...

  SvarSlett