mandag 7. april 2014

Per Morten Hoff, jeg har noen spørsmål til deg

De fleste som har tatt seg tiden med å lese mine blogginnlegg vet at jeg er en sterk motstander av innføringen av friidrettsforbundets lisensordning. 

For det første er det rent prinsipielle, hvorfor skal friidrettsforbundet ha rett til å pålegge meg en lisens? Jeg er ikke medlem av en idrettsklubb underlagt NFIF, og jeg klarer ikke å se med hvilken rett NFIF kan pålegge meg en lisens.

NFIF argumenterer med at de kan ilegge lisens fordi det styrker idretten. Javisst, dere tilraner dere flerfoldige millioner urettmessig, så det betviler jeg ikke, men det gir dere fortsatt ikke rett til å kreve inn lisens av meg.

Dernest forklarer NFIF at man får forsikring og terminliste som tilleggsgoder. Kondis har levert gratis terminlister i en årrekke, og forsikringen er for en mosjonist så godt som verdiløs fordi dekningsomfanget er så begrenset. Det er viktig å merke seg distinksjonen - for aktiv utøver i klubb er dette en god dekning, men det er ikke det vi snakker om nå, nå snakker vi om hva forsikringen kan gjøre for meg som mosjonist, som løser engangslisens per løp.

Svaret er: svært lite. De fulle vilkårene finnes her: http://www.friidrett.no/lisens/Documents/Vilk%C3%A5rNFIFLisens2014.pdf Ser man på oversiktstabellen ser det hele flott ut, men legg merke til boks F på første side. Derfra går vi til bestemmelsene 4.3, 4.4 og 4.5 i vilkåret. Disse unntakene er så vide at forsikringsselskapets dekningsfelt i vilkårets kapittel 2 og 3 nesten er lik null. 

Noen vil kanskje stille spørsmålet om hvorfor jeg oppsummerer dette? Jeg har jo allerede skrevet om dette i langt mer detalj?

Jo, det har sin sammenheng med at jeg har hatt den noe tvilsomme gleden av å ha vært i kontakt med Per Morten Hoff.

Først litt bakgrunn: Forrige fredag skrev jeg dette innlegget om alternativløpet Schjongs5ern http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/2014/03/alternativlpet-schjongs5ern-neitillisens.html. Etter å ha skrevet innlegget meldte jeg meg sporenstreks på løpet (eller kanskje gjorde jeg det i omvendt rekkefølge, uansett...).

Frode Klevstul har vært en viktig frontfigur, og vi hadde noenutvekslinger på Twitter. Utøveren @engelski ble etterhvert med, som lett henslengt spurte Per Morten Hoff om han skulle være med.

Dialogen gikk slik:Dette ble umiddelbart fulgt opp av følgende:Inntil forrige fredag visste ikke jeg hvem Per Morten Hoff var, men som prinsipp lar jeg meg ikke kalle kunnskapsløs idiot sånn helt uten videre.

Før jeg går inn på akkurat dette vil jeg gjerne presentere meg selv, etterfulgt av hva jeg fant på nett om Per Morten Hoff, altså offentlig tilgjengelig informasjon.

Jeg er 40 år. Jeg er utdannet jurist og jobber innen storindustriforsikring. Mine fagområder inkluderer risk management, ansvarsforhold, forsikringsdekninger, personskade og dødsfall, samt erstatning, og dette har jeg drevet med i 15 år. Jeg har en rundt 30 år lang idrettskarriére som inkluderer 12 år som aktiv utøver innen langrenn og orientering, jeg har grunnutdanning i treningsledelse og har vært trener i fem år. Jeg har arrangert en god del konkurranser innen langrenn, orientering og terrengløp, og jeg har deltatt i utallige mosjonsløp og turrenn, stort sett finner du meg nederst på resultatlisten.

Det er nok bare å innrømme, jeg er ikke så imponerende som Per Morten Hoff som stiller med egen Wikipedia-side: http://no.wikipedia.org/wiki/Per_Morten_Hoff

Her kan vi lese at Hoff er journalist, konsulent og lobbyist. Skal vi tro Wikipedia (og jeg minner om at Wikipedia ikke alltid er en god kilde siden enhver fritt kan redigere innhold) har Hoff vært en sterk pådriver i flere IKT-relaterte saker, inkludert DAB og bakkenett. Videre leser vi at Hoff har en lang og merittert idrettskarriére, har hatt flere trener- og tillitsverv, at han er en av grunnleggerne av ekstremløpet Råskinnet, og at han er svært opptatt av idrettsutøveres rettssikkerhet.

Flott, rent bortsett fra at han også er en kraftig pådriver for lisens. Jeg viser her til hans innlegg i Kondis, gjengitt hos Frode Klevstul (faksimile) http://3.bp.blogspot.com/-cdX4LKouXcQ/UsaDAx53pnI/AAAAAAAAWKQ/s51CnHXousY/s1600/scan0001.jpg

Leser vi innlegget ser vi at Hoff har et annet utgangspunkt, han er opptatt av arrangørene ansvar. Det er forståelig, men to begreper kan jo Hoff lære seg med en gang, nemlig "adekvat årsakssammenheng" og "aksept av risiko". Kort fortalt, en arrangør kan kun bli ansvarlig dersom han har opptrådt uaktsomt. Alle som stiller opp i Råskinnet vet hva dette innebærer. Bare navnet i seg selv indikerer at dette er noe utenom det helt vanlige, og det gjøres har elt tydelig i alt tilgjengelig informasjonsmateriale. Så lenge en utøver vet dette og allikevel melder seg på kan Hoff kun havne i ansvar dersom løypa er så ille at det går utenfor hva utøveren kunne forventet å møte.

Hoff tar frem to poenger i vår korte Twitter-diskusjon, det ene er en operasjonsgaranti på ti dager, og det andre er hvorvidt en ødelagt menisk kan dekkes av en reiseforsikring.

Nei, jeg tror ikke en reiseforsikring gir ti dagers operasjonsgaranti, men ryker menisken er det noe som krever umiddelbar behandling uansett. De fleste riseforsikring har dessuten behandlingsgaranti, men gjerne 28 dager.

Akkurat det er forsåvidt ikke så viktig, spørsmålet som må besvares er nemlig, ville denne ødelagte menisken blitt dekket av forsikringen i utgangspunktet? Engangslisensen for mosjonister dekker akutt fysisk skade under konkurransen. All skade som har sin årsak i slitasje er unntatt. Det blir dermed en diskusjon fra sak til sak hvorvidt skaden er omfattet. Benbrudd bør være grei skuring, men hva med korsbånd og leddbånd? Med min sykdomshistorikk ville aldri dette blitt dekket pga tidligere idrettsskader. Samme gjelder for rygg, skuldre, hofter, knær og legger der jeg har dokumenterte slitasjeskader.

Det er dette som hele tiden er poenget mitt - forsikringen kan sikkert være bra for målgruppen (aktiv utøver i klubb), men for mosjonister med enkeltlisens gir den særs dårlig dekning. Forsikringen er rett og slett et skalkeskjul for å kunne pålegge lisens.

Tilbake til det Hoff tar opp i sin Kondis-artikkel. Han hevder han er bekymret for at utøvere ikke har tilstrekkelig forsikring. Javel, men det er ikke grunnlag for å pålegge lisens. Hvis Hoff er så bekymret for det, så ta det inn i løpsreglene da - "Enhver utøver er selv forpliktet til å forsikre seg mot ulykke og dødsfall". Dermed kan utøvere med helårslisens bruke den, det samme gjelder de som har lisens fra sykkel eller langrenn. Jeg bruker min reiseforsikring kombinert med livs- og ulykkesforsikring. For den lille andelen som står igjen etter det, vel, tilby dem å kjøpe forsikring tilsvarende det man får i enkeltlisensen da vel. Forsikringsproduktet er jo der, det er bare et spørsmål om pris.

Hva gjelder arrangørens ansvar er heller ikke det et argument for lisens. Dersom arrangøren mener han har behov for forsikring, så får han anskaffe det, og så prise opp avgiften tilsvarende. Det er en fair sak, men kom ikke her og mas om at jeg må løse lisens av den grunn.

Så spørsmålet, Per Morten Hoff, er rett og slett: Hva er det jeg ikke forstår? Hvor tar jeg feil? Alt jeg skriver over her er hentet fra NFIFs sider om lisens: http://www.friidrett.no/lisens/Sider/Lisens-2014.aspx

Meg bekjent er dette det som finnes av offisiell informasjon. Så kom igjen, pek på feilene mine. Bare husk da, du må oppgi kildene dine, dette argumentet holder ikke:Med hilsen,
Hverdagsmosjonist
Kunnskapsløs idiot

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar