mandag 12. august 2013

Heikki (valg)flesker til

Som flere sikkert har fått med seg har Heikki Holmås servert årets valgflesk til Oslos syklister.

Heikki har sett seg grundig lei av at sykkelfeltene der han bor er i dårlig stand, og det vil han gjøre noe med gjennom en ny "synliggjøringskampanje" kalt #mittsykkelfelt. Ikke bare det, han forplikter faktisk Oslo SV til å løse Oslos sykkelproblemer i løpet av fire år. Og det er jo fint.

La oss nå se litt nærmere på det hele - er dette luftslott eller gjennomførbart?

Først tar vi Heikkis frustrasjon 


Her har vi altså en rikspolitiker som gjerne vil gjøre litt på lokalnivå. "Vi" skal altså lage Oslo til en sykkelby ved å knipse noen bilder og publisere på Twitter og Instagram, gjerne med e-postkopi til Heikki selv.

Jeg er fullstendig enig i utgangspunktet - mange er redde for å sykle i trafikken. Min bedre halvdel er en av dem, veldig glad i å sykle, men tar kollektivt til jobb på grunn av traseen. Det er ingen tvil om at mangel på sykkeltilrettelegging er et vesentlig punkt. 

Mitt første spørsmål er - Heikki, du vet at det har  foregått litt av hvert på Twitter og Instagram i en årrekke der tilstanden (eller mangel på sådan) har vært dokumentert, ikke sant? Jeg foreslår for eksempel en rask sjekk på hashtaggene #sykkel, #feilparkering, feeden til @bymiljoetaten, @oslosykkel og @SLF_Oslo, samt de utallige syklister som publiserer bilder og videoer hver eneste dag. Bare i dag tror jeg at jeg telte 20-30 bilder, og det er jo bare min lille krets. Dette bør gi en liten indikasjon på hvordan virkeligheten er i dag, det trenges ikke et nytt prosjekt for å kartlegge problemene.

Vi går videre, hva er det Heikki egentlig lover? Han presenterer fem punkter, la oss se på dem enkeltvis.

Ja, her er vi helt klart enige Heikki. Dette er det som må til. Får man spørre hvordan du har tenkt å løse det? Selv om dette selvfølgelig ville være flott er det, bokstavelig talt, et stykke vei å gå før vi er her. Den mest drastiske, men samtidig enkleste løsningen? Ha baller nok til å stenge Oslo sentrum for biltrafikk. Det fungerer utmerket i København, hvorfor skulle det ikke fungere her? Uansett, det er mitt synspunkt. Få høre nå, hva er løsningen?

Vi går videre til neste punkt. 


Nå er det nesten så det blir halleluja-stemning her. Får du til dette, da kommer jeg for evig og alltid til å stemme på ditt parti. Sannsynligheten for at du får det til anslår jeg imidlertid til å være så liten at jeg ikke ser dette som noen umiddelbar risiko, for å si det slik.


Moving on.....


Nettopp. Igjen et veldig flott forslag. Igjen er jeg spent på den praktiske gjennomføringen og ikke minst finansiering. Synes det er litt fascinerende at SV plutselig er et parti som går i bresjen for mer overvåkning av borgerne, men kanskje dett er et tilfelle av "målet helliger middelet"?

Neste punkt er det snert i


Jeg bare lurer på, som Osloborger synes jeg jo selvfølgelig dette er fint, men jeg mistenker jo at det sykler mennesker på sånne desentraliserte plasser som Bergen, Trondheim og Stavanger. Ja faktisk tror jeg det sykler mennesker selv der det bare er et tettsted rundt omkring i vårt vidstrakte land. De trenger ikke tilrettelegging? Alt er på stell? Jeg mener, tross alt, det er du som er statsråd og rikspolitiker - det virker ikke det minste pussig at set bare er Oslo som skal prioriteres når det ikke engang er kommunevalg? Bare lurer altså.

Og så kommer vi til siste punkt 


Igjen er det Oslo som har fokus. Du har fått med deg at vi går til urnene for valg til nasjonalforsamling og ikke fylke- og kommunestyrer, ikke sant?

Jeg beklager å si det Heikki Holmås, men her leser jeg en dårlig kombo av ansvarsfraskrivelse og lokalpolitikk.

For det første, du er statsråd, du vet, sånne som skal sørge for hele landet. Den eneste konklusjonen som går an å trekke ut av dette initiativet er at det kun er Oslo som har problemer for sykkel. Hvorfor er ellers ikke andre steder nevnt? De av dere som leser dette som kommer fra andre plasser i landet må jo gjerne bidra med utfyllende kommentarer. 

For det andre, hvorfor kommer dette initiativet nå? Du har sittet på taburetten siden 23. mars i fjor, ikke kom her og si at dette var noe du først ble oppmerksom på i forrige uke, da er du så fall mer sneversynt enn jeg trodde du var. Hvis dette er slik en hjertesak, hvorfor har ikke du, eller Oslo SV som tross alt skal gjennomføre dine lovnader, kommet opp med dette før? I det store og det hele, hvor var  SV da sykkelkrigdebatten i Oslo herjet som verst?

Og for det tredje, du vet utmerket godt at dette ikke er gjennomførbart. Mye kan gjøres lokalt, javisst, men flere av dine tiltak krever nye lovvedtak, og hvorfor har ikke da regjeringen som har styrt dette landet i 8 år gjort en tøddel for å endre lovene? Vi har kun sett gimmick-løsninger som i Trondheim med innføring av røde sykkelfelt som "har både praktisk verdi og sterk symbolverdi ved at de markerer syklistenes posisjon i bybildet og rettigheter i trafikken", men som altså rettslig sett faktisk ikke er sykkelfelt.

Forresten, du sier at SV "vil jobbe for" at hovedsykkelveinettet i Oslo blir ferdig utbygget innen fire år. Tenkte jeg skulle gi deg en liten nøtt:

Her er et bilde fra Kongsveien oppover, tatt i ettermiddag. Som du ser er det rimelig smalt, på alle måter. Veien er under 6 meter bred. Fartsgrensen er 50 km/t. Nedover er det ikke sykkelfelt, oppover er fortauet ca 1,5 m, hvilket betyr at møter du noen på fortauet må du ut i veien. Du ser de kjeglene foran syklisten? Der er det et hull rett ut i løse luften, for her er utskjæringen av Ekebergskrenten. Her sykler jeg hver dag, det er en del av det fantastiske hovedsykkelveinettet. Du ønsket utfordringer, var det ikke så? Lykke til med å løse denne på fire år. 


Nei du Heikki, det er en stund siden jeg sluttet å tro på tannfeen. Du har rett og slett ikke sjans. Selv om intensjonene er aldri så bra, så kreves det nok litt mer realisme. Kom tilbake med noe man kan tro på, samt løsningsforslag, så kan vi snakke sammen da. I mellomtiden kan du jo alltids tenke over om det finnes andre steder enn Oslo som kunne a godt av litt sykkelprioritering også. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar