tirsdag 2. juli 2013

Nerver av stål

Etter å ha opparbeidet en del erfaring på området kan jeg konstatere at å sykle i Oslos gater krever, om ikke nerver av stål, så i det minste fullt fokus på det man driver med.

Det er bare å innse det - sykling i dagens Oslo er en risikosport. Det finnes et utall av hindringer man kan støte på. For eksempel:

- Manglende sykkelfelt og sykkelveier, og manglende vedlikehold der disse eksisterer
- Bilister med overdrevet sykkelhat
- Bilførere som synes sykkelfelt egner seg ypperlig til av- og påstigning, eller rett og slett bare til parkering
- Kollektivtrafikk som tar seg til rette
- Konseptet "shared space" - nei, det er ikke sånn at fotgjengere og syklister egner seg sammen bare fordi de ikke sitter i en bil

Dette er egentlig litt overraskende. Et raskt nettsøk på stikkordene "Oslo" og "sykkelby" gir en mengde treff.Som man enkelt ser er det stort fokus på at Oslo skal bli en sykkelby. Alle politiske partier og interesseorganisasjoner ser fordelene og støtter opp om utvikling for sykkel. Så, hvis alle er så enige, hvorfor lar det seg ikke gjøre?

Vi kan snakke alt vi vil om hvem som har rett til å bruke hvilke asfaltstriper, men sannheten er jo, når alt kommer til alt, så er det de politiske myndigheter i Oslo kommune som har ansvaret. Det er viktig å poengtere at selv om politikerne er raske til skylde på hverand kan ingen partier fraskrive seg ansvar.

Unnlatelsessynd heter jo sånt så fint. Litt omskrevet kan det omdefineres til manglende politisk vilje til å fatte vedtak som tilgodeser sykkel, manglende vilje i offentlig administrasjon til oppfølging av fattede politiske vedtak og fravær av helhetstankegang for sykkeltilrettelegging.

Finnes det en løsning? Ja faktisk. Det handler om å fatte noen upopulære beslutninger, vise litt baller rett og slett. Tørre å nedprioritere biltrafikken og prioritere syklistene. Tenk helhetlig, få på plass hovedsykkelveinett og sykkelekspressveier. Lag separate fortau og sykkelfelt der fotgjengere og syklister er fysisk adskilt. Ikke lag busslommer i sykkelfeltene, og slå ned på feilparkering.

Til høsten får Oslo sin egen sykkelgeneral. Rune Gjøs skifter beite, men han har dårlig tid skal han rekke å gjennomføre sine visjoner. Til Bystyret og Bymiljøetaten - jeg utfordrer dere. Ha litt nerver av stål og gi ham de ressursene han trenger. Dere har en gylden mulighet, vis dere tilliten verdig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar